BILJANA
KLEKAČKOSKA
IN
TINA
KODER
GRAJZAR

BOGINJA MATI IN ZMAJ

Atelje Galerija, december 2014

Razstava sodobnega nakita

Avtorici projekta, makedonsko oblikovalko sodobnega nakita v tehniki filigran Biljano Klekačkosko in slovensko oblikovalko avtorske idrijske čipke Tino Koder Grajzar povezuje podoben koncept dela in soroden način razmišljanja. Za svoj osnovni medij izražanja sta si obe izbrali staro obrtno tehniko, organsko povezano z okoljem iz katerega izhajata. Za izhodišče skupnega projekta sta si izbrali simbola domačih mest – »golemato majko boginjo« iz Skopja in ljubljanskega zmaja. Tema dvema mitološkima simboloma sta želeli dati novo, aktualno dimenzijo, zato je Biljana prosila prijateljico, pisateljico Barbaro Dragović, da posebej za to priložnost napiše nov, sodoben mit, ki bi vključeval oba simbola. Nastala je kratka zgodba Boginja mati in zmaj, ki sta jo avtorici razstave uporabili kot navdih in izhodišče za skupno delo. V predstavljeni kolekciji nakita avtorici raziskujeta dualni (moško-ženski, aktivni-pasivni, dinamično-statični) princip, tako na nivoju forme kot na nivoju materiala. Iščeta stične točke, ki (so)ustvarjajo celoto končnega izdelka in optimalno sozvočje obeh tehnik in obeh avtorskih izrazov.

© ATELJE GALERIJA 2015