BOŠTJAN
DEBELAK

VODOGRAFIJE

Oko arhitekta in oblikovalca Boštjana Debelaka je s pogledom skozi fotografski objektiv v iskanju navdiha selektivno in večinoma podrejeno ustvarjalnemu kredu, serija predstavljenih motivov na steklenih ploščah pa prikaz zajetih grafičnih in geometrijskih podob vzetih iz narave.
Proces specifičnega skeniranja okolja in sprotne implantacije teh kodnih zapisov oblik v lastne arhitekturne in oblikovalske stvaritve se tokrat odraža v seriji motivov, ki so monokromatsko natisnjeni na kot tanek led debele steklene plošče.

 

Gre za Vodografije, ki so istočasno lahko "vodografike", nikakor pa ne fotografije, kaj šele "foto-grafike«.

Slike so bile posnete v obdobju zadnjih 15 let na vodni površini presihajočega jezera s čolna, v vseh letnih časih in različnih vodostajih.


"Vodografije" so logična navezava na razstavo v Atelje Galeriji iz leta 2014, z naslovom "Plovno platno na okvirju«.

© ATELJE GALERIJA 2015