IGOR
BRAVNIČAR

Igor Bravničar je s končano glasbeno in likovno akademijo že po profesionalnem poslanstvu večplasten umetnik. Svoj umetniški credo tako izpoveduje skozi slikarski in skozi glasbeni medij, glede na njegov slikarski opus pa se ta preplet medijev pomembno zrcali v likovnem ustvarjanju. V mnogih njegovih oljnih slikah in plastičnih površinah – lightboxih je, kakor je zapisal kritik Goran Milovanović, moč prepoznati prostorsko neomejene meditativne pokrajine, transformirane v mentalne prostore morij, oblakov in horizontov. Avtorja zanima predvsem modulacija notranjih napetosti posameznih slikarskih delcev v odnosu s celoto, stopnjevanje posamezne tonalitete in smiselnih prehodov v ritem, ki modulira harmonijo celote. To so dela, ki bi jih lahko navezali na tradicijo sublimnega slikarstva, vendar imajo prav toliko opraviti tudi z aktualno problematiko transparenc, odbleskov in zrcalnih površin v umetnosti. Ta prizorišča, iz katerih je odstranjeno vsakdanje dogajanje, človeška dinamika in nemir, lahko s svojimi razpoloženji gledalca magnetizirajo in prikujejo nase.