NEA
LIKAR

MAŠKARADA ŽIVLJENJA

"It is so wonderful when you meet someone who already has their mask off in this masquerade of life" (P. T. Berkey).

Umetnica Nea Likar (1990), rojena v Celju, kjer živi in ustvarja, je svojo izobrazbo pridobila na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje – smer ilustracija. Danes deluje na ogromno področjih, s svojimi ilustracijami sodeluje s številnimi podjetji in ustvarjalci, navdušujeta pa jo tudi modni svet in svet ličil. Zajema širok tematski spekter, ki ga spaja z lastnim življenjskim izkustvom, s tem izraža sebe in posledično ustvarja močan dialog z gledalcem. Pri sami ilustraciji ji je pomemben proces, pri katerem se osredotoči na raziskovanje problematike specifičnega ustvarjalnega področja. V ospredju je odgovornostni aspekt ilustratorja, saj meni, da ima ilustracija poglavitno vlogo pri prenosu sporočila, ideje. Ilustratorka, ki jo kot glavno likovno tehniko zaznamuje svinčnik, tudi akril, akvarel in barvice, pa vse našteto dovršeno združuje z digitalnim svetom, ohranja klasičnost, a hkrati ubira nove poti in odpira obzorja tako sebi kot sodobnemu likovnemu svetu. S svojim delom spretno nakazuje na dejstvo, da je svet ilustracije zelo obširen, javni sferi še ne toliko znan, delo ilustratorja pa razvejano in dinamično.

Sodobni svet, zaznamovan z naglimi spremembami in s prepolnim urnikom, narekuje poseben, hiter tok, ki smo ga ljudje sprejeli vsak po svoje. Vsak igra lastno igro življenja, vsak ima svojo masko. Včasih nam slednja prinaša pogubo, včasih omogoča sprejetost. »Mar je bolje biti sprejet z masko ali biti sam brez nje?« se je pri risanju ilustracij za tokratno razstavo z naslovom Masquerade od Life spraševala Nea Likar in razmišljala o večplastnosti posameznika, njegovih vsakdanjih vlogah in o igri, ki jo s svojimi mnogoterimi vlogami splete – vede ali nevede. Smo v času hitre komunikacije, a hkrati vse premalo v stiku drug z drugim, tudi s samim seboj. Nadeli smo si maske, s katerimi se spreminjamo v izolirane individuume. Zamaskirani odnosi, egoizem, predsodki, ne sprejemanje – fragmenti igre, maškarade življenja, katere del smo prav vsi. Vse te aspekte umetnica razširi še v razmišljanja o posameznikovem razmerju do narave, različnih živalskih in rastlinskih sort. Opozarja na problematiko onesnaževanja, uničevanja živalske vrste in posledično tudi lastne. S serijo manjših ilustracij spaja družbeno tematiko z ekološkimi vprašanji, vzpostavlja univerzalno komunikacijo med vsemi živimi bitji in gre še globlje, do samih človeških celic kot osnovnih funkcionalnih enot, ki jih ponazarja na glavni veliki ilustraciji. V na videz preprostih prizorih iz vsakdanjega življenja nastopajo zamaskirani protagonisti, katerih maske so po večini živalskega izvora. Gre za živali, ki so na robu izumrtja, kar Likarjeva dovršeno povezuje z našim mačehovskim odnosom do narave in ironizira srž razstave. Smo tudi sami ogrožena vrsta?

Tanja Kerić

© ATELJE GALERIJA 2015