SILVIJE
ARC
POPOVIČ

CIKLUS MUTACIJE


Atelje Galerija, oktober 2012

Oktobra 2012 smo na ogled postavili razstavo del Silvija Arc Popoviča.

Sporočilo je tisto sredstvo, ki omogoči proces ali nastanek komunikacije. Likovno sporočilo pa je eno od univerzalnih sredstev, od pradavnine dalje, ki bitju na tem planetu ponuja sisteme za potencialni pogovor. Likovno izrazno sredstvo je individualno sredstvo. Specifičnost sporočila pa v pomenu osebnega izročila, prevrednoti namen. Historična dognanja, kulturološki vidiki in arheološka odkritja potrdijo razlog fenomena vizualnih sredstev, z znanstvenim pristopom pa omogočijo njihovo nadgradnjo. Reprodukcija ali ponavljanje izvirnega likovnega izročila je zgolj posledica funkcionalnega pristopa, pri razširjanju le tega. Vloga ponovitve izvirnega dela je znana že v renesansi, eklektično dejanje pa služi znanstveno raziskovalnemu pristopu v aktu proučevanja, poti do ideje, študijskem procesu, procesu nadgradnje. Prostorsko postavitev – instalacijo definiram med ostalim tudi kot tehnološko raziskovalni postopek, prisoten v razvoju likovnega mišljenja. Likovno izražanje pa razložim kot primarni duhovni privilegij.

© ATELJE GALERIJA 2015