TOMAŽ
KOLARIČ

PRELOMNO POLETJE NA GALLUSU

Atelje Galerija, avgust 2008

Tomaž Kolarič - razstava kiparskih del odlitkov v bronu, skulptur izvedenih iz mreže, aluminijskih, filmskih in brusilnih trakov.

© ATELJE GALERIJA 2015