TOMAŽ
KOLARIČ

TOMAŽ KOLARIČ V ATELJE GALERIJI

Atelje Galerija, avgust 2008

Avgusta 2008 se je v Atelje Galeriji s svojimi deli predstavil akademski kipar Tomaž Kolarič.

© ATELJE GALERIJA 2015