ATELJE
GALERIJA

ATELJE GALERIJA d.o.o.

Gallusovo nabrežje 29
1000 Ljubljana, Sovenija
T: +386 (0)1 421 3450
E: info@ateljegalerija.si

Delovni čas:
ponedeljek - petek / 10h - 19h
sobota / 10h-13h

Kontakt:
Slavojka Akrapovič
vodja galerije

Davčna številka: 
45476217

Atelje Galerija d.o.o. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka 3399940000.
Osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR je plačan v celoti.

© ATELJE GALERIJA 2015