POLITIKA
VAROVANJA
OSEBNIH
PODATKOV
ATELJE
GALERIJA

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV ATELJE GALERIJA

Varovanje vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno in v skladu s tem si pri izvajanju vseh naših storitev prizadevamo, da z njimi skrbno ravnamo ter zagotavljamo najvišjo raven zasebnosti z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov. Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu z aktualnimi standardi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zlasti kot jih določata Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) ter slovenska zakonodaja (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (»ZVOP«)).

Namen te Politike varovanja osebnih podatkov je seznanitev vseh uporabnikov naših storitev z vsemi potrebnimi informacijami, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Atelje Galerija, d.o.o., Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljanainfo@ateljegalerija.si (v nadaljevanju: »upravljavec« oz. »Atelje Galerija«).

OBSEG IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV TER NJIHOVA HRAMBA

Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali zlorabo. Osebne podatke bomo obdelovali izključno za namene, za katere ste nam jih posredovali. V primeru, da bi bilo potrebno posredovane podatke uporabiti še za kakšen drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili oz. vas prosili za soglasje.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v naslednje namene:

Obdelava osebnih podatkov za namene prijave na elektronske novice in obvestila (newsletter)

Na naši spletni strani se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij ter na obvestila.

Za namene prijave na elektronske novice in obvestila zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

 

Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi vaše privolitve, ki jo lahko kadar koli prekličete. V primeru, da ste na podali soglasje za neposredno trženje naših storitev, glede slednjega veljajo določila soglasja, ki je pogoj za prijavo na neposredno trženje ter vam je na voljo in ga prejmete ob prijavi.

Skupne določbe glede obdelave in hrambe osebnih podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

V skladu z zakonskimi pogoji lahko upravljalec osebne podatke razkrije naslednjim pogodbenim obdelovalcem podatkov:

Posredovani podatki se lahko v obliki, ki ne omogoča vaše identifikacije, uporabljajo tudi za statistične namene upravljavca, kot so npr. podatki o obiskanosti spletne strani, statistični podatki o obsegu sklepanja pogodb v elektronski obliki ipd.

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropsle Unije.

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

Po prenehanju zgoraj navedenega roka hrambe podatkov se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Kot upravljavec osebnih podatkov vam zagotavljamo učinkovit nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Kadarkoli lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, v kolikor podatki ne bi bili točni, izbris ali omejitev obdelave v zvezi z vašimi podatki, na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov pa imate tudi pravico do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov.

V kolikor menite, da so kršena pravila oz. vaše pravice v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, prosimo, da nas o tem obvestite in morebitno kršitev bomo odpravili v najkrajšem času, hkrati pa imate tudi pravico, da pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo.

Za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov smo vam na voljo na sedežu družbe ali po elektronski pošti na naslovu info@ateljegalerija.si.

 

© ATELJE GALERIJA 2015