ONSTRAN PERSPEKTIVE

3. februar 2019

ONSTRAN PERSPEKTIVE
ONSTRAN PERSPEKTIVE
ONSTRAN PERSPEKTIVE
ONSTRAN PERSPEKTIVE
ONSTRAN PERSPEKTIVE
ONSTRAN PERSPEKTIVE
ONSTRAN PERSPEKTIVE

Branko Cvetkovič, rojen v Novem mestu leta 1951, je umetnik – fotograf, ki ga zaznamuje filozofski in konceptualni pristop. Zanj je značilna uporaba velika formata v arhitekturni fotografiji, ki pa je minimalistično strukturirana. S fotografsko simetrijo odpre prostor perspektive do dekonstruktivizma in v umetniški interpretaciji preide od neperspektivične supermatistične ploskve v abstraktni ekspresionizem.
Njegova filozofska konceptualna redukcionistična ideja ne-prostora oziroma antiprostora je predstavljena kot antiteza našega realnega spoznavnega prostora. Realni prostor konvergira k absolutni abstrakciji prostora, ki pomeni v likovnem smislu, po izločitvi perspektive, svetlobe in časa, abstraktno, ekspresivno ploskev. (S ploskvijo zajame najabstraktnejše in najmanj predstavljivo v strukturi človeške zavesti, to je smrt.)
Cvetkovičeva interpretacija se dogaja na ogromnih razsežnih oceanskih površinah z manipulacijo perspektive in svetlobe. V otvoritvenih slikah z izpostavitvijo perspektive to podobo poudari, v kasnejših delih pa z njenim postopnim brisanjem prostor spremeni v vseobsegajočo ploskev. Poudarjeni horizonti se pojavljajo v serijah Sfumato, Fine Pictures in On Two To in se transformirajo v ploskev v seriji Screens. Z lastno interpretacijo se odziva na dela velikih umetnikov kot so Turner, Malevič, Rothko, Richter, Sugimoto, Serrano.

3. februar 2019
ONSTRAN PERSPEKTIVE
Branko Cvetkovič