Ekvilibrij / Equilibrium

13. julij 2021

20210804_093858.jpg
20210804_09385844.jpg
20210804_094042.jpg
20210804_094150.jpg
20210804_094703.jpg
20210804_104934.jpg
20210804_103643.jpg

Težnja po harmoniji, usklajenosti in stabilnosti kot posledici pravih razmerij je prisotna v vseh kulturah sveta in vseh časovnih obdobjih. Naravi in telesu, mikro- in makrokozmosu, je ekvilibrij inherenteno stanje, vprašanje, na katerega vse do danes nismo našli enotnega odgovora, pa je, kako tako stanje doseči tudi v odnosu med zunanjem svetom in notranjim doživljanjem, med duhom in telesom.

Številne možnosti uresničevanja lastnega sebstva, doseganja ravnovesja, notranjega miru in izpolnjenosti so tiste, ki ustvarjajo posameznikov modus vivendi, in prav ta je rdeča nit tokratne razstave umetnika Doriana R. Spanzla. Razstava Ekvilibrij gledalca skozi diverziteto življenjskih slogov, smislov obstoja in načinov življenja vodi do uvida v enotnost primarne želje, ki pomeni tako temelj človeškega hrepenenja kot tudi napredka in razvoja civilizacije.

S tokratno razstavo se avtor po eni strani nekoliko odmika od običajne motivike intertekstualnih podob in prepoznavnih znakov iz širokega spektra vizualnih sporočil množičnih medijev in družbenokritične note, po drugi strani pa ohranja zanj značilno izvirnost, domiselnost in bogato vsebino, ki gledalcu ponujajo drugačen vpogled v realnost. Avtor tudi tokrat pri ustvarjanju združuje različne tehnike, oblikovalske prijeme in materiale, ki v dela vnašajo svežino in izvirnost ter od gledalca zahtevajo aktivno pozornost z osebno vpletenostjo.

13. julij – 6. oktober 2021
Ekvilibrij / Equilibrium