Lučka Šparovec

Lučka Šparovec je bila rojena leta 1984 v Kranju. Slikarstvo je študirala od leta 2005 do 2010 na Šoli za risanje in slikanje - Visoki strokovni šoli v Ljubljani, kjer je diplomirala z odliko. Magistrski študij slikarstva je nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani. Lučka Šparovec je dobitnica Zoisove štipendije, študijskih priznanj in Študentske Prešernove nagrade za slikarstvo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani.  

V zadnjem desetletju se je predstavila na vrsti tehtno zasnovanih samostojnih razstav. Sodelovala je na selekcioniranih skupinskih predstavitvah (Majski salon, mednarodne likovne kolonije in festivali) in razstavljala na skupinskih razstavah v Kanadi, Angliji, Rusiji, Avstriji, Italiji, na Slovaškem, Turčiji, Izraelu idr.. 

Ukvarja se z risbo, slikarstvom in objekti.