ARS AD INFINITUM

25. oktober 2019

ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM
ARS AD INFINITUM

Magister slikarstva Nik Anikis Skušek je slikarsko pot začel že v zgodnjem otroštvu, svoj notranji svet pa izraža prek platen v duhu neorenesančnega imaginativnega realizma, ki ga mojstrsko nadgrajuje z motiviko vizionarskega slikarstva ter premišljevanja o globokih borbah in kričečih nasprotjih intimnih globin posameznika.

Z razstavo Ars Ad Infinitum nas popelje od antičnih idealov lepote in zlatega reza prek mojstrskih tehnik renesančnih umetnikov do izraza sedanje generacije, ki je po eni strani usmerjen v kritično vrednotenje aktualnih kulturnih dejstev in svetovnega dogajanja, po drugi strani pa sega po neomajnem optimizmu, v katerem prihodnost prinaša uresničitev posameznika in njegovo končno osvoboditev.

V tokratni razstavi je prikazana pot od začetkov podobe do njene končne uresničitve v monumentalnih delih, ki prek klasične tehnike v starodavno motiviko in brezčasno simboliko vpletajo elemente sodobnega časa in avtorjeve poetike. Preprost, tehnično dovršen akt moškega na enem od zgodnjih del mladega umetnika gledalca s svojim realističnim prikazom prizemlji ter ga poveže s svetom in globljo resnico individuuma. Avtor nas skozi prikaze odnosov človeka do sveta, v katerem živi, in medčloveških odnosov, prek prikaza igre vlog med spoloma in izpostavitve drugih aktualnih idej, vodi do razvoja subjekta, ki ga zlagoma dviguje od tal in osamosvaja od zgolj zemeljske realnosti v fantazijsko, mistično okolje. Evolucija se zaključi v sklepnem delu razstave, v katerem se posameznik poveže z božanskim in v delu Božanski stvaritelj uresniči svoj dolgo iskani ideal.

25. oktober – 2. december 2019
ARS AD INFINITUM
Nik Anikis Skušek