ARS AD INFINITUM / SLIKARSKI TEČAJ

24. januar 2020

galerija - delavnica PORAVNANA.jpg
20200203_154654.jpg
20200203_154823 PORAVNANA NOVA.jpg
20200203_154716 PORAVNANA NOVA.jpg
20200203_154814 PORAVNANA NOVA.jpg

Magister slikarstva Nik Anikis Skušek, ki je slikarsko pot začel že v zgodnjem otroštvu, svoj notranji svet pa izraža preko platen v duhu neorenesančnega imaginativnega realizma, ki ga mojstrsko nadgrajuje z motiviko vizionarskega slikarstva ter premišljevanja o globokih borbah in kričečih nasprotjih intimnih globin posameznika.
Z  razstavo Ars Ad Infinitum nas popelje od antičnih idealov lepote in zlatega reza prek mojstrskih tehnik renesančnih umetnikov do izraza sedanje generacije, ki je po eni strani usmerjena v kritično vrednotenje aktualnih kulturnih dejstev in svetovnega dogajanja, po drugi strani pa sega po neomajnem optimizmu, v katerem prihodnost prinaša uresničitev posameznika in njegovo končno osvoboditev.
V tokratni razstavi je prikazana pot od začetkov podobe do njene končne uresničitve v monumentalnih delih, ki prek klasične tehnike v starodavno motiviko in brezčasno simboliko vpletajo elemente sodobnega časa in avtorjeve poetike. Preprost, tehnično dovršen akt moškega na eni od zgodnjih del mladega umetnika gledalca s svojim realističnim prikazom prizemlji ter ga poveže s svetom in globljo resnico individuuma. Avtor nas skozi prikaze odnosov človeka do sveta v katerem živi in medčloveških odnosov, prek prikaza igre vlog med spoloma in izpostavitve drugih aktualnih idej vodi do razvoja subjekta, ki ga zlagoma dviguje od tal in osamosvaja od zgolj zemeljske realnosti v fantazijsko, mistično okolje. Evolucija se zaključi v sklepnem delu razstave, v katerem se posameznik poveže z božanskim in uresniči svoj dolgo iskani ideal v delu Božanski stvaritelj.

24. januar – 1. junij 2020
ARS AD INFINITUM / SLIKARSKI TEČAJ
Nik Anikis Skušek