»£ CHF €«

13. junij 2012

»£ CHF €«
»£ CHF €«
»£ CHF €«
»£ CHF €«
»£ CHF €«
»£ CHF €«
»£ CHF €«
»£ CHF €«

V Atelje Galeriji je na ogled razstava Primoža Puglja z naslovom »£ CHF €« s štirimi novimi deli (Črna, Evropa, diptih Brez naslova in Benjamin), ki ustvarjajo povezavo med formo in vsebino ter predstavljajo kontinuiteto odzivanja avtorjeve produkcije na dogajanja v družbi. Razstava gledalca poziva h kritičnemu premisleku o aktualnem globalnem dogajanju in trenutnih vladajočih vrednotah. Zdi se, da smo v Evropi ponotranjili nekakšen status quo že skorajda izpete floskule o vsesplošni krizi in krizi vrednot. Zato je pomembno, da ta skorajšnji artefakt sodobne družbe zavestno sprejmemo nase, ga vnovič premislimo in se nad njim zamislimo. Ob premisleku o krizi vrednot se pojavi tudi vprašanje o razmejitvi med človekom in živaljo, kjer italijanski filozof Agamben definira potek meje v človeku samem. Šele ko človek suspendira svojo živalskost, se mu odpre svet. A obenem človek skupaj s svojo živalskostjo izobči tudi svoje življenje v območje izrednega stanja. Razmerje med človeškim in živalskim postane odločilni moment teorije politične emancipacije. Navidezni »človek žival« naj raje ostane kar Brez naslova. Zato da misli ne determinira, ampak jo le odpira: tako kot Črna, s katero avtor sicer ne išče globljih pomenov, njena monumentalnost pa v gledalcu vendarle vzbudi veliko pozornosti. Hote ali nehote smo pozvani, da se vanjo zazremo, se soočimo s črnino, z nemim pogledom ali bolje kar sami s seboj. Primož Pugelj nas tako poziva, da (pre)oblikujemo svojo izkušnjo današnjega sveta.

13. junij 2012
»£ CHF €«
Primož Pugelj