Bogo Zupančič. Odstrel. Plakati 1983–1987.

8. oktober 2021

L1000314-web2.jpg
L1000329-web3.jpg
L1000334-web2.jpg
L1000335-web2.jpg
L1000351-web2.jpg
L1000355-web2.jpg
L1000360-web.jpg
L1000358-web.jpg
L1000362-web2.jpg
L1000370-web2.jpg
L1000373-web2.jpg
L1000378-web2.jpg
L1000386-web.jpg
L1000405-web.jpg
L1000399-web.jpg

Arhitekturni zgodovinar dr. Bogo Zupančič se nam tokrat predstavlja kot oblikovalec plakatov. Nastajali so v obdobju njegovega študija arhitekture na ljubljanski univerzi. Sredi osemdesetih let, v času nastopa postmodernizma in alternativnih gibanj, je avtor skozi medij plakata sledil svojemu ustvarjalnemu impulzu. Plakati so bili narejeni za zabave, smučarske in druge dogodke na fakulteti, za predavanja, razstave, mladinske delovne akcije in gledališče. Narejeni so bili spontano, »čez noč« in s preprostimi likovnimi sredstvi na zavrženih študijskih vajah v osnovnem (100 cm x 70 cm) ali sestavljenem formatu (200 cm x 140 cm). Risbe s svinčnikom in pasteli z udarnimi parolami v najprej bolj slikarskem pristopu so se postopoma ob udeležbah na študentskih natečajih za plakate preobrazile v bolj grafično tehniko in kolažno risbo s plastičnimi samolepilnimi trakovi na ozadjih, obarvanih v pastelnih tonih. Unikatnemu plakatu je postopoma sledila produkcija tiskanih. Iz okvirov ozke interesne skupnosti, znotraj katere so plakati začeli nastajati, so s svojim sporočilom in umetniško vrednostjo postopoma dosegli širok krog ljudi.

Razstava Odstrel predstavlja trideset plakatov, ki jih ob avtorjevem jubileju prvič v celoti prikazujemo slovenski javnosti. Na razstavi si lahko ogledate še stripe, študijske risbe in kratki filmski zapis Come ti chiami?.

8. oktober – 4. november 2021
Bogo Zupančič. Odstrel. Plakati 1983–1987.