Igor Bravničar

Za Igorja Bravničarja je izražanje v jeziku umetnosti prepletanje glasbe in likovnega ustvarjanja. Dojemanje umetnosti, ki jo v abstraktni obliki doživlja v glasbi, ki je njegov primarni študij, prevaja v vizualni svet, kjer se ukvarja z raziskovanjem filozofskih pojmov, ki obravnavajo neskončnost, horizonte, meje in prehode.

Umetnik se je najprej posvečal slikanju človeških figur in organskih form, prepletenih z ornamenti, ki ustvarjajo enotno podobo nadčutne resničnosti, prek katere se nam kot abstraktna odslikava meščanskega življenja odpira svet domišljijske zasebnosti.

Pozneje je začel ustvarjati platna s prizori morskih in abstraktnih pokrajin, ki kreirajo prostor skrivnosti in brezmejnosti valovanja ponavljajočih se barvnih ritmov, svetlo-temnih prehodov in tonske mehkobe. Z izraznimi možnostmi velikega formata upodablja abstraktna morja, ki jih prikazuje kot gibljivo barvno stkano strukturo, prek katere izraža fascinacijo nad trepetajočo morsko gladino, polno raznovrstnih svetlobnih prelivanj. Poglobitev v motive in barvna razmerja nam razkrijejo slikarjevo premišljeno iskanje mejnih kompozicijskih odnosov, ki z nihanjem med dvema nasprotjema ustvarjajo svojevrsten likovni svet. Morja so prispodoba neskončnosti in brezčasnosti ter odsotnosti iz realnega sveta. Valovite površine, gladina z odbleski, ki se stekajo v horizontu, so za umetnika vir inspiracije tudi v poznejših delih iz ciklov Horizonti, Prehodi.

Izseki morske gladine, naslikane v plasteh in različnih teksturah, tvorijo podlago oziroma izvirnik, iz katerega nastajajo variacije v tehniki fine art printa. Avtor se poigrava z različnimi barvnimi izvlečki, s katerimi ustvarja barvne separacije, ki vsakokrat na novo izpostavljajo drugačne odnose in ustvarjajo nov pomen. Gre za naključni red vzorcev, ki jih lahko prevedemo v abstrakcijo. Dela iz serije Krog s svojimi inverzijami temeljijo na klasično izvedeni tehniki olja na platno, ki postane referenčni original – matrica za inverzije, razvite v tehniki printa na posebne folije in postavljene v izvedbo lightboxov. Urejenost in doslednost se prepletata v iskanju različnih likovnih izrazov, razvitih iz izvirnega likovnega dela. Umetnik s tem postopkom posega v polje digitalne umetnosti, ki barvne odnose v lightboxih spreminja z uporabo ročnih prenastavitev vira svetlobe v LED-tehniki.

V slikarskih delih iz serije Membrane je moč prepoznati prostorsko neomejene meditativne pokrajine, transformirane v mentalne prostore morij, oblakov in horizontov. Prikazane so valovite površine, ki jih slikar fizično oblikuje iz slikarskega platna, na katerega nanese barvo. V ustvarjenih ambientih se združujejo preteklost, sedanjost in prihodnost.