INVERZIJE KROGA

15. marec 2012

INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA

Slikar Igor Bravničar je v Atelje Galeriji razstavljal 4 lightboxe iz cikla Inverzije kroga. Ti temeljijo na klasično izvedenem delu v olju na platnu, ki služi kot formalni razmnoževalec (matrica) oz. kot referenčen original. Bravničar ga prevaja v povsem drug medij in vstopa v polje digitalne umetnosti, je o tem Bravničarjevem projektu zapisal Goran Milovanović in pojasnil, da gre za to, kar je Marcel Duchamp v svoji dialektiki poimenoval razmik –  proizvajanje istega kot negativitete. Ta Bravničarjev postopek je izredno disciplinirana  koloristična mantra, stilizacija prvotne forme, kjer z redefinicijo kolorističnih akcentov prihaja do vizualnih sprememb prvotne podobe do te mere, da ni več podobna sebi.
Matrica za Inverzije v kvadratni obliki light boxov je oljna slika Omejujoč krog iz Bravničarjeve serije Horizonti in Prehodi.

15. marec 2012
INVERZIJE KROGA
Igor Bravničar