INVERZIJE KROGA

15. marec 2012

INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA
INVERZIJE KROGA

Slikar Igor Bravničar je v Atelje Galeriji razstavljal štiri lightboxe iz cikla Inverzije kroga. Ti temeljijo na klasično izvedenem delu v olju na platnu, ki služi kot formalni razmnoževalec (matrica) oziroma kot referenčni original. Bravničar ga prevaja v povsem drug medij in vstopa v polje digitalne umetnosti, je o tem Bravničarjevem projektu zapisal Goran Milovanović in pojasnil, da gre za to, kar je Marcel Duchamp v svoji dialektiki poimenoval razmik – proizvajanje istega kot negativitete. Ta Bravničarjev postopek je izredno disciplinirana koloristična mantra, stilizacija prvotne forme, v kateri z redefinicijo kolorističnih akcentov prihaja do takih vizualnih sprememb prvotne podobe, da ni več podobna sama sebi.

Matrica za Inverzije v kvadratni obliki light boxov je oljna slika Omejujoč krog iz Bravničarjeve serije Horizonti in Prehodi.

15. marec 2012
INVERZIJE KROGA
Igor Bravničar