POJAVNICE

30. avgust 2011

POJAVNICE
POJAVNICE
POJAVNICE
POJAVNICE
POJAVNICE
POJAVNICE
POJAVNICE
POJAVNICE

V sodelovanju z Zavodom za kiparstvo smo pripravili razstavo Pojavnice, umetnice Kristine Rutar. Kristina Rutar, ki ustvarja na področju kiparstva, grafike in keramike.

»Pojavnice« – pojaviti se!

Umetnik se vse življenje pojavlja in kadar se pojavlja, biva, je. Navidezna samoumevnost njegovega pojavljanja je klub dejstvu, da je umetnost sama sebi namen, vedno znova pogojena s srečevanjem, z odnosom, z drugim. Ta drugi ga sprejema ali zavrača, ljubi ali zaničuje, in torej nenehno presoja, ocenjuje. Njegova ocena postane morda hote ali nehote usmerjevalec umetnikove poti.

»Pojavnice« se na pričujoči tej razstavi pojavljajo zaradi dokaj sveže vzpostavljenega odnosa med mlado umetnico in njeno mecenko. Delo, ki ga umetnica goji z dobršno mero spoštljivosti, premišljenosti in nadarjenosti, je bilo opaženo. Opaženo z zanimanjem, ki je pritegnilo, z dotikom, ki je prepričal. Kristinin Hamurabijev zakonik je na lanskoletni, 14. Slovenski kiparski razstavi prejel odkupno nagrado podjetja Akrapovič, d. d., in bil tako povod za nadaljnje sodelovanje.

Roko si zdaj podajata priznana, tehnološko dovršena in pojavno prepoznavna odličnost ter mlada, še neuveljavljena pa vendar izjemna, dih jemajoča in presunljiva misel. Misel Kristine Rutar, ki se prek njenih dlani pojavlja in udejanja v čutnih kameninah, porcelanu, titanu in grafiki.

30. avgust – 30. september 2011
POJAVNICE
Kristina Rutar