Lučka Šparovec

3. december 2019

20200118_111839 PORAVNANA NOVA___.jpg
20200116_185533 PORAVNANA.jpg
20200116_185500 PORAVNANA NOVA.jpg
20200116_185536 copy.jpg
AG_Otvoritev razstave-2159_____.jpg
AG_Otvoritev razstave-2169______.jpg
AG_Otvoritev razstave-2350.jpg
AG_Otvoritev razstave-2171__.jpg
AG_Otvoritev razstave-2267---.jpg
AG_Otvoritev razstave-2269______.jpg

Serija slik umetnice Lučke Šparovec z naslovom Pri meni prikazuje novo serijo del, ki ponazarjajo drugačen, bolj ekspresiven likoven izraz, ki ga slikarka ne išče v naravi. Temeljno izhodišče najnovejše serije slik so mentalni procesi subjekta v določenem prostoru in času. Šparovčeva jih izrazi z uporabo »eksperimentalnega« aspekta, z uporabo materialov, kot so tekoče železo, kovinski prah in lazurni nanosi barv. Prisotnost avtomatizma v delih ni naključje, temveč sredstvo za dosego končne podobe. Šparovčeva s serijo slik Pri meni predstavlja dela, v katerih linija (črta) prvič dobi podobo ekspresivne forme in v katerih risba postane slika.

Vpogled v likovno zgradbo slikarskih kompozicij Lučke Šparovec odkrije zanimiv likovni koncept, ki temelji na harmoničnem razmerju med risbo in barvo. Pri tem se je slikarka osredotočila na iskanje načinov, kako s tema dvema temeljnima podobotvornima dejavnikoma ustvariti likovni prostor, ki ima poleg pretehtane kompozicijske zasnove tudi svoj značaj in vsebino. Risba je na njenih slikah prisotna v sorazmerno kratkih in enakomernih črtnih nanosih barve, ki se združujejo v skupke oziroma likovne oblike. Nekatere med njimi lahko vsaj posredno poskusimo povezati z znanimi podobami iz predmetnega sveta, vendar to ni pravi način za pristop do del Lučke Šparovec. Njene slikarske kompozicije so poselile avtonomne likovne strukture, saj se je avtorica načrtno odpovedala vsakršnim predmetnim označevalcem. Nov likovni red je neodvisen od konkretnega sveta, s katerim ga povezuje edino težnja po poustvaritvi prostorske globine.

3. december 2019 – 22. januar 2020
Lučka Šparovec