MAŠKARADA ŽIVLJENJA

4. junij 2019

MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
MAŠKARADA ŽIVLJENJA

Sodobni svet, zaznamovan z naglimi spremembami in s prepolnim urnikom, narekuje poseben, hiter tok, ki smo ga ljudje sprejeli vsak po svoje. Vsak igra lastno igro življenja, vsak ima svojo masko. Včasih nam slednja prinaša pogubo, včasih omogoča sprejetost. »Mar je bolje biti sprejet z masko ali biti sam brez nje?« se je pri risanju ilustracij za tokratno razstavo z naslovom Masquerade od Life spraševala Nea Likar in razmišljala o večplastnosti posameznika, njegovih vsakdanjih vlogah in o igri, ki jo s svojimi mnogoterimi vlogami splete – vede ali nevede. Smo v času hitre komunikacije, a hkrati vse premalo v stiku drug z drugim, tudi s samim seboj. Nadeli smo si maske, s katerimi se spreminjamo v izolirane individuume. Zamaskirani odnosi, egoizem, predsodki, ne sprejemanje – fragmenti igre, maškarade življenja, katere del smo prav vsi. Vse te aspekte umetnica razširi še v razmišljanja o posameznikovem razmerju do narave, različnih živalskih in rastlinskih sort. Opozarja na problematiko onesnaževanja, uničevanja živalske vrste in posledično tudi lastne. S serijo manjših ilustracij spaja družbeno tematiko z ekološkimi vprašanji, vzpostavlja univerzalno komunikacijo med vsemi živimi bitji in gre še globlje, do samih človeških celic kot osnovnih funkcionalnih enot, ki jih ponazarja na glavni veliki ilustraciji. V na videz preprostih prizorih iz vsakdanjega življenja nastopajo zamaskirani protagonisti, katerih maske so po večini živalskega izvora. Gre za živali, ki so na robu izumrtja, kar Likarjeva dovršeno povezuje z našim mačehovskim odnosom do narave in ironizira srž razstave. Smo tudi sami ogrožena vrsta?

Tanja Kerić

4. junij – 14. september 2019
MAŠKARADA ŽIVLJENJA
Nea Likar