OUTSIDER 06 / 2016

Silvije Arc Popovič

Ne dotikajte se mojih krogov!
Noli tangere circulos meos! (Arhimed)

Napisala: Slavojka Akrapovič, Silvije Arc Popovič
Fotografija: Bojan Salaj, arhiv Atelje Galerija / Jana Demšar

C. Mutacije - Znak, 1978, mešana tehnika, 45 x 65 x 78 cm
C. Mutacije - Znak, 1978, meöana tehnika, 45 x 65 x 78 cm

Fantazija se nahaja v nas in se vzbudi v otroštvu. Je nujna pogonska sila vsakega umetnika. Silvije Arc Popovič izraža čustveni naboj skozi otroško igrivost, kjer se sprostijo fantazijske misli, so vir za njegov ustvarjalni svet, ki je povsem predan likovni umetnosti. Pogovor z njim je doživetje. Lahko deluje kaotično, pa vendar zelo poglobljeno v kolažu filozofskih razmišljanj in likovno- teoretskih vprašanj. Sam pravi da je otroška igra spiritus agens človekovega dozorevanja, v kateri se primerjamo, tekmujemo in oblikujemo.

C. Mutacije - Biotop, 2015, olje na platno, 150 x 120 cm
C. Mutacije - Biotop, 2015, olje na platno, 150 x 120 cm

Rad se pogovarja o arhitekturi, saj je v osnovi naravnan k prostorskemu delovanju, s prostorsko delujočimi slikami, poslikanimi skulpturami iz raznih materialov, s katerimi tvori kompozicijske sklope, kjer se oblika in barva prepletata. Nastajajo kompatibilne enote, katere svobodno povezuje v instalacije izhajajoč iz arhitekturno pogojene percepcije. Zanj je arhitekturno delo kip v prostoru. Domišljija v akumulaciji videnega Silviju poraja nova likovna sporočila. Zdi se, kot da se še vedno predaja otroški brezskrbni igri pri ustvarjanju, raziskovanju in nenehnem opazovanju okolja. Njegov umetniški izraz zaznamujejo igrive forme, poslikane skulpture ali abstraktne slikarske kompozicije.
Umetniška dela so dovršena, barvita, delujejo harmonično na opazovalca, ki v njih išče figuralnost, umetnik dopušča različne interpretacije pomena skulptur naturalističnih antropomorfnih oblik, ki je lahko izražen skozi erotiko.
Barva se zlije preko vseh likovnih del tudi na objekte. Za umetnika dobi drug pomen, je lahko simulacija kovine, patine, služi za psihološki učinek ustvarjanja globine, lahko se nanaša reliefno, ali pa morda izhaja iz iskanja resnice – spoznanj antičnih filozofov in umetnikov. (Grki so kipe poslikali). Barva je za umetnika v osnovi lahko tudi prevara, ker je v dveh dimenzijah, pripomoček za plastično in slikovito predstavo. V nekaterih delih so vključeni predmeti, ki so lahko prekriti s platnom in poslikani. Združuje različne materiale in oblike, nezdružljive predmete v likovne stvaritve skulpture, kar je tudi značilno za pop art.
Lahko bi ga uvrščali med nadrealiste, včasih spominja na impresioniste.
Nežne barvne kombinacije in precizni večplastni nanosi, ki izrisujejo abstraktne oblike, v katerih iščemo motive ali prostor, vejejo esprit kratkega francoskega obdobja, ki ga je umetnik preživljal v študijskem izpopolnjevanju v Parizu. Slikarske kompozicije lahko izražajo ustvarialni nemir, ekspresivna razpoloženjska stanja, vendar delujejo v barvi harmonično in navdihujoče.
Likovna sporočila vzbujajo tudi gledalčevo domišljijo.
Likovno sporočilo postane likovni izdelek ki je kompatibilno nadaljnim likovnim sistemom. Popovič vidi vrednost in zanimivost v vsakem materialu, lahko tudi serijsko izdelanem predmetu, ki ga odkrije in uporabi v ustvarjalnem procesu. Tako reciklira zavržene objekte, ki jim nanovo vzpostavi vrednost in drug pomen.
Zanimive so postavitve likovnih del v galerijah, ki jih umetnik medsebojno povezuje v sliki in skulpturi v sklope z arhitekturnim dojemanjem vsakega prostora.

C. Mutacije - Hiša F
C. Mutacije
C. Mutacije - Gluteus Maximus
C. Mutacije
C. Mutacije
C. Mutacije
C. Mutacije
C. Mutacije

Ciklus Mutacije

Njegov življenski cikel, ki ga razvija že iz sedemdesetih let, poimenuje mutacije. Nenehne spremembe narave in družbenega okolja ter opazovanje medčloveških odnosov umetniku predstavljajo intelektualni izziv za pogosto proučevanje in sporočanje z likovno govorico - nemimetično portretiranje ožje in širše okolice. Popovič jih imenuje mutacije oblike in prostora.

 

C. Mutacije - Sanje, 1999, olje na platno, 185 x 148 cm
C. Mutacije - Sanje, 1999, olje na platno, 185 x 148 cm

PLATON ZARDEVA, AMPHION ČAKA E=m. Znotraj je zunaj.
F=0
M=0

Prostor, čas, volumen, struktura, tekstura, snov in mehanika so predpogoji za kiparsko govorico. Gravitacijska konstanta – likovna ustvarjalnost je študijski, kreativni in tehnološko raziskovalni akt. Je individualno sredstvo izraza. Je gestualno in duhovno neponovljiv privilegij humanoidnega speciesa. Igra je spiritus agens v dozorevanju bitja. Je pot do pogovora, govorice in vizualne ustvarjalnosti. Eros, spiritus movens in sivo so neskončne vrednosti, haptično in taktilno dojetje je vzgib za vizualno sporočilo. Geometrija narave je nepogrešljiv podatek v zasnovi likovnega dela. Svetloba, zrak, voda, prah, bozoni x in fermioni. Vse je arhitektura, vse grafika in odtis. Je sled. Predmet dodajanja, odvzemanja in duhovnega preživetja.
- Silvije Arc Popovič

C. Mutacije - Kopalka, 2005, olje na platno, 70 x 80 cm
C. Mutacije - Kopalka, 2005, olje na platno, 70 x 80 cm
C. Mutacije – Vetrna svetloba, 2012, olje na platno, 186 x 148 cm
C. Mutacije - Vetrna svetloba, 2012, olje na platno, 186 x 148 cm

Silvije Arc Popovič je akademski kipar, slikar in grafik, rojen 6.novembra l.1950 v Mariboru. Študij kiparstva in grafike je končal na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Dragu Tršarju in Bogdanu Borčiču, po študiju se je izpopolnjeval v Parizu. Številna avtorjeva dela se nahajajo v stalnih in zasebnih zbirkah doma, kot v tujini. Živi in dela v Ljubljani. Zaznamujejo ga nastopi v javnosti tako v slovenskem okolju, kot izven meja kontinuirano od 70.let, ko je začel svojo umetniško pot. Vsako leto sodeluje na Majskem salonu ZDSLU in številnih samostojnih in skupinskih razstavah v domačih in tujih galerijah, kot so Cite Internationale des Arts v Parizu, Galerie Moser v Gradcu, Galerie Cult na Dunaju, v osemdesetih letih je bil prisoten v Španiji, ena zadnjih skupinskih potujočih razstav je Show Your Hope pod okriljem EPK – Maribor, evropska prestolnica kulture. Z Atelje Galerijo je začel sodelovati kmalu po njenem nastanku, prišlo je do več likovnih postavitev v prostoru, l.2003, 2010, 2012 in letos v marcu 2015 preplet najnovejših slikarskih del z nekaj najatraktivnejših primerov kiparskih slik Ciklusa mutacije.

* Arhimed. Starogrški matematik, fizik, mehanik, izumitelj, inženir in astronom. 287 - 212 pr.n.št., Sirakuze, Sicilija Vse življenje je posvetil raziskovanju, predvsem v matematiki. Odlikoval se je tudi kot inovator in graditelj, katerega iznajdbe so bile daleč pred njegovim časom. Sodeloval in izdatno je pomagal pri obrambi njegovega mesta Sirakuze, ki so ga Rimljani v desetletni vojni vztrajno oblegali dve leti. Arhimeda je malo pred padcem njegovega mesta v znameniti 2.punski vojni ubil rimski vojak, ko je na svojem vrtu reševal geometrijski problem s krogi, zarisanimi v pesku. Menda je so bile njegove znamenite zadnje besede Noli tangere circulus meos. Rimski konzul je sicer izjavil, da se je ta obžalovanja vredni dogodek zgodil v nasprotju z njegovimi ukazi in odredil častni pogreb. (enciklopedični viri)

OUTSIDER footer