Silvije Arc Popovič

Svojo umetniško pot je kipar, grafik in slikar Silvije Arc Popovič začel v 70. letih prejšnjega stoletja s prepoznavnimi kolaži in skulpto-slikami. Mag. Franc Obal, kustos in direktor Galerije Murska Sobota, je ob eni izmed umetnikovih razstav zapisal, da je ustvarjalec prav s prostorsko delujočimi materialnimi slikami odprl možnost drugačnega in novega, za svoj čas nekonvencionalnega dialoga in pogleda na status slike. Avtorjev način likovnega ustvarjanja predstavlja enega izmed številnih temeljnih načel modernizma, saj ostaja v osnovi naravnan k prostorskemu učinkovanju in procesu arhitekturno pogojene percepcije. Silvije Arc Popovič vedno izhaja iz risbe in njegova prioriteta je, da razmišlja o materiji in snovnosti kot taki. Zato je zanj dragocen vsak material, tudi industrijsko izdelan produkt, predmet, objekt ali samo njegov del, ki ga zavestno išče ali naključno odkrije. Ob izbiri materialov sta zanj pomembna tudi proces razmišljanja o likovno-teoretskih vprašanjih ter tudi o statusu, medsebojnem vplivanju in nenehnih spremembah v umetnosti, naravi in družbi. To še dodatno potrjujejo naslovi njegovih del: Mutacije oblike, časa in prostora, Dialogi, Variacije itd. Čeprav nekatera umetnikova dela na prvi pogled delujejo abstraktno, avtor figure ni nikoli opustil.

Številna priznanja, skupinske in samostojne razstave, kot na primer v Cite Internationale des Arts Paris, Galerie Moser Graz, Galerie Cult Wien, Atelje Galerija, Bežigrajska galerija in Galerija Ars v Ljubljani, Galerija Murska Sobota, Galerija ZDSLU ter DLU Ljubljana in Maribor, govorijo o Silviju Arc Popoviču kot umetniku in njegovem poslanstvu, o ustvarjalcu, raziskovalcu in tehnologu.