Podzavest
Podzavest
2019, olje na platno, 195 x 130 cm
Sončni zahod
Sončni zahod
2013, olje na platno, 150 x 200 cm
Memory
Memory
2012, olje na platno, 50 x 70 cm
Jackie Brown
Jackie Brown
2013, olje na platno,100 x 100 cm
What You See Is What You See
What You See Is What You See
2015, olje platno, 200 x 150 cm
Vrvohodec

Vrvohodec
2018, olje na platno, 40 x 30 cm
V očeh sove

V očeh sove
2018, olje na platno, 45 x 35 cm
Tulipan v srcu
Tulipan v srcu
2012, olje na platno, 180 x 120 cm
Tivolska pomlad

Tivolska pomlad
2018, olje na platno, 200 x 150 cm
Ti amo
Ti amo
2015, olje na platnu, 195 x 130 cm
Play with me
Play with me
2015, olje na platno, 230 x 150 cm
Ingrid Bergman pod vulkanom
Ingrid Bergman pod vulkanom
2016, olje na platnu, 250 x 200 cm
Heart for Amy

Heart for Amy
2018, olje na platno, 45 x 35 cm
3e Klepet
3e Klepet
2018, olje na platno, 130 x 195 cm
Blue Velvet
Blue Velvet
2015, olje na platno, 100 x 200 cm
Jordanova roka
Jordanova roka
2013, olje na platno, 220 x 200 cm