POZDRAV POMLADI

21. maj 2019

POZDRAV POMLADI
POZDRAV POMLADI
POZDRAV POMLADI
POZDRAV POMLADI
POZDRAV POMLADI
POZDRAV POMLADI

Silvester Plotajs Sicoe je prisoten na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Močne žareče barve v kompozicijskih odnosih na ploskvi platna so najpomembnejše orodje za njegovo ekspresivno izražanje. Sporočila so včasih humorna, drugič provokativna ali pa se zdi, kot da bi uporabljal vizualni jezik prvobitnih kultur. Intenzivnost avtorjevih občutij se tako prenese na opazovalca.

Zanima ga pop art, ki mu pomeni svobodnejši način izražanja, medtem ko se mu hermetični, samozadostni, sublimni modernizem upira že od študijskih časov. Kot pravi sam, ga zanima kompleksno, srečno in vitalno slikarstvo, ki diši po človeku.

21. maj – 1. junij 2019
POZDRAV POMLADI
Silvester Plotajs - Sicoe